Zapytania Ofertowe:

Szanowni Państwo, zapraszamy do składania ofert dotyczące wyboru wykonawcy na przeprowadzenie badań i określeniu możliwości wykorzystania odpadów w postaci popiołów lotnych ze spalania osadów ściekowych, jako dodatku uszlachetniającego do kompostu powstającego na bazie osadów ściekowych i uzyskania wysokiej jakości bezpiecznego produktu nawozowego

 

Załącznik:

BIURO:

 

 

INWESTBUD Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 68-70

02-255 Warszawa

 

+48 435 66 58

+48 435 66 59

biuro@inwestbud.eu

www.inwestbud.eu

 

 

Dane Rejestrowe:

 

INWESTBUD Sp. z o.o.

ul. Przyczółkowa 124a

02-968 Warszawa

 

NIP: 9511870244

REGON: 013184582

KRS: 0000194845

 

 

 

 

 

Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.