USUŃ AZBEST JUŻ DZIŚ

 

DEMONTAŻ

TRANSPORT

UTYLIZACJA

O NAS

INWESTBUD Sp. z o.o. zajmuje się działalnością z związaną z kompleksową gospodarką odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.
Jesteśmy wyspecjalizowaną firmą zajmującą się usuwaniem, demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest.

Posiadamy niezbędne pozwolenia, zezwolenia i decyzje na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania azbestu na terenie całego kraju.

 

Wszystkie prace wykonujemy zgodnie z aktualnymi wymogami prawa :

  • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. Dz.U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
  • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania takich wyrobów.

 

OFERTA

Naszym klientom oferujemy kompleksowe wykonanie prac związane z usuwaniem azbestu:

 

I. Szybkie i sprawne wykonawstwo realizowane przez doświadczonych i regularnie szkolonych  pracowników:

 

  • zabezpieczenie obiektu,
  • demontaż wyrobów zawierających azbest,
  • zabezpieczenie, załadunek i transport,
  • unieszkodliwianie odpadów na składowiskach do tego przeznaczonych.

 

II. Załatwienie wszystkich formalności:

 

  • otrzymanie środków zewnętrznych,
  • inwentaryzacja,
  • ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania azbestu.

 

BIURO:

 

 

INWESTBUD Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 68-70

02-255 Warszawa

 

+48 435 66 58

+48 435 66 59

biuro@inwestbud.eu

www.inwestbud.eu

 

 

Dane Rejestrowe:

 

INWESTBUD Sp. z o.o.

ul. Przyczółkowa 124a

02-968 Warszawa

 

NIP: 9511870244

REGON: 013184582

KRS: 0000194845

 

 

 

 

 

Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.